ALLAHUME IJJAKE NA BUDU VE LEKE NUSALLI VE ILEJKE NESA VE NAHVIDU NERDZU RAHMETEKE VE NAHSHA AZABEKE. CTRL + SPACE for auto-complete. Prije nego sto pocnu klanjati farze svakog namaza pa I Jacijskog muskarci moraju prouciti ikamet koji glasi: ALLAHU EKBER 4X Opasnost ostavljanja namaza ... (Merjem, 58–59) 3. Jacija namaz počinje kad potpuno nestane Sunčeve svjetlosti na zapadu i traje sve do zore, kada ponovo nastupa sabah. : ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. Jacija namaz ima 10 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza i 2 sun-sunneta 3 vitr-namazkoji se klanjaju istim redosljedom kako […] JACIJA NAMAZ se klanja kad nestane suncevog sjaja na zapadu pa sve do zore. MEN ZELLEZI JESHFEU INDEHU ILLA BI IZNIH. kako klanjati ikindiju namaz euzu billahi-minesh-shejtani-rradzim bismilla hirrahma nirrahim fatiha glasi elhamdu lillahi rabbil alemin. MALIKI JEVMI DDIN. ALLAHUME IJJAKE NA BUDU VE LEKE NUSALLI VE ILEJKE NESA VE NAHVIDU NERDZU RAHMETEKE VE NAHSHA AZABEKE. Akšam namaz traje od zalaska Sunca do jacije. ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. Zatim svezemo ruke desnu preko lijeve, muskarci na pojasu a zensko na prsima. Kada smo proucili sve ovo predajemo selam prvo na desnu pa na lijevu stranu izgovarajuci, a poslije toga potaremo lice rukama izgovarajuci, ALLAHUNE ENTE SSELAMU VE MINKE SSELAM TEBAREKTE JA ZEL DZELALI VEL IKRAM. Kada smo proucili sve ovo predajemo selam prvo na desnu pa na lijevu stranu izgovarajuci, a poslije toga potaremo lice rukama izgovarajuci, ALLAHUNE ENTE SSELAMU VE MINKE SSELAM TEBAREKTE JA ZEL DZELALI VEL IKRAM. Prvo se klanja sunnet, pa farz. Jacija namaz - 2 rekjata sunneta, 4 rekjata farza, 2 rekjata sunneta - mr.Elvedin Pezić - Duration: 22:23. i gledajuci preda se ucimo: ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU  Kada smo klanjali jacijske farze ostaju nam jos 2  sun-sunneta koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUN-SUNNETIL ISAI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. Dok ne naucimo KUNUT DOVU mozemo uciti RABBENA ATINA ili FATIHU. Pet dnevnih namaza sastoje se od dva ili vise namaza, i to od sunneta. 5. SufiLive.com Jacijski  farz se klanja isto kao i jacijski sunet sa time sto se na sedzdi uci samo ETTEHIJJATU bez salavata (ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU ) , a na trecem I cetvrtom rekjatu se uci samo Bismilla I Fatiha ( bez sure ) . RABBENAGFIRLENA VE LI VALIDINA VE LI USTAZINA VE LI MESHAJIHINA VE LI DZEMI IL MUMININE VEL MUMINATI VE MUSLIMINE VEL MUSLIMATI EL AHJAI MINHUM VEL EMVATI BI RAHMETIKE JA ERHAMMER RAHIMIN. ERRAHMANI RRAHIM. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. SABAH NAMAZ 2. FE SALLI LI RABBIKE VENHAR. i samim time obavezno, a sunnet je ono što je Muhammed a.s. radio i preporučio da se radi kako bi zaradili Allahovu swt milost. ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. siratallezine enamte alejhim gajril magdubi alejhim veleddalin amin sura kevser glasi inna eatajna kel kevser. Nur-Islam 22,925 views. ERRAHMANI RRAHIM. BISMILLU, FATIHU i SURE, ponovo ruku i sedzde i ostajemo na zavrsnom sjedenju (KADE-i EHIRE) gdje ucimo ETTEHIJATU, SALAVATE i DOVU. A namaz u zoru predstavlja sabah namaz koji se ne spaja ni sa jednim namazom ni prije njega ni poslije njega. HarunJahja.net. LEHU MA FISSEMAVATI VE MA FIL ERD. Write CSS OR LESS and hit save. Jacija. IJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN. ALLAHU EKBER 2X Kad smo proucili KUNUT DOVU nastavljamo sa ruku, sedzdama, zavrsnim sjedenjem predamo selam i time smo klanjali jaciju namaz. ALLAHUME RABBENA TEKABEL MINA HAZIHIS SALATU KEMA TEKABELTE MIN IBADIKE SSALIHIN. Poslije toga proucimo ZIKR, DOVU ucinimo TESPIH i proucimo NAMASKU DOVU. Poslije toga proucimo ZIKR, DOVU ucinimo TESPIH i proucimo NAMASKU DOVU. ALLAHUME IJJAKE NA BUDU VE LEKE NUSALLI VE ILEJKE NESA VE NAHVIDU NERDZU RAHMETEKE VE NAHSHA AZABEKE. Jacijski sunnet se zanijjeti ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL ISAI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER Nakon toga vjernik uči neku … ALA RESULINA SALAVAT: ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED. ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. Merjem bint Imran (arapski: مريم ) je žena koju Kur'an navodi kao majku poslanika Isaa.Ona je vjerovatno najcjenjenija žena u islamu. ijake nabudu ve ijjake nestein. Prije nego sto pocnu klanjati farze svakog namaza pa I Jacijskog muskarci moraju prouciti ikamet koji glasi: ALLAHU EKBER 4X ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH 2X ESHEDU ENE MUHAMMEDEN RESULULLAH 2X HAJJE ALESSALAH 2X HEJJE ALELFELAH 2X KAD KAMETI SSALATU KAD KAMETI SSALAH ALLAHU EKBER 2X LA ILAHE ILLELLAH. Poslanik Muhammed a.s. ju je spomenuo kao jednu od četiri najbolje žene koje će prve ući u Džennet. VESIA KURSIJJUHU SSEMAVATI VELERDA VE LA JEUDUHU HIFZUHUMA VA HUVEL ALIJJUL AZIM (Ajjetul kursija), JA RABBI ZELDZELALI SUBHANALLAH- (SUBHANALLAH 33X), SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI ELHAMDULILLAH- (ELHAMDULILLAH 33X), RABBIL ALEMINE TEALA SHANUHU ALLAHU EKBER- (ALLAHU EKBER 33X), LA ILAHE ILLELLAHU VAHDEHU LA SHERIKE LEH LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU VE HUVE ALA KULLI SHEJ IN KADIR VE MA ERSELNAKE ILLA RAHMETEN LIL ALEMIN, EUZU BILLAHIMINE SHSHEJTANI RRADZIM BISMILLA HIRRAHMA NNIRRAHIM ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN VE SALATU VE SELAMU ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN VE ALA ALIHI VE SAHBIHI EDZMEIN. i skruseno stojeci pred Allahom dz.sh gledamo preda se i ucimo u sebi sljedece: (Moze se prouciti bilo koja sura a neke od njih mozete naci na stranici SURE), ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU . U mjesecu ramazanu se pored pet propisanih – farz namaza Sabah, Podne, Ikindija, Akšam i Jacija namaz), klanja još i Teravih-namaz ili Teravija. Vitr-namaz ima 3 rekata i zanijjeti se ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATEL VITRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. SIRATALLEZINE ENAMTE ALEJHIM GAJRIL MAGDUBI ALEJHIM VELEDDALIN AMIN, te ponovo ucinimo ruku i sedzde i ostanemo da sjedimo gdje ucimo ETTEHIJJATU I SALAVATE. SIRATALLEZINE ENAMTE ALEJHIM GAJRIL MAGDUBI ALEJHIM VELEDDALIN AMIN. RABBENAGFIRLENA VE LI VALIDINA VE LI USTAZINA VE LI MESHAJIHINA VE LI DZEMI IL MUMININE VEL MUMINATI VE MUSLIMINE VEL MUSLIMATI EL AHJAI MINHUM VEL EMVATI BI RAHMETIKE JA ERHAMMER RAHIMIN. INNE AZABEKE BIL KUFARI MULHIK. Ikindija-namaz se klanja kad sunce nagne zapadu pa do akšam-namaza. ihdinessiratal mustekim. Ovim smo zavrsili klanjanje jacijskih sun- sunneta. JACIJA NAMAZ. ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. Vrijeme jacijskog namaza nastaje, kad se potpuno izgubi dnevna svjetlost, tj kad zavlada potpuni mrak. Teravih-namaz (Teravija namaz) je namaz koji se klanja tokom mjeseca Ramazana.Teravih namaz je sunnet (sunneti-muekkede) a sastoji se od 20 rekata.. Teravih namaz se moze klanjati na 2 načina: Prvi način: može se klanjati po 2 rekata,tj da se na svaka 2 rekata predaje selam, a klanjat će se kao na način sabahskog sunneta. Sabahski namaz sastoji se od cetiri rekata Prva dva rekata su Sunnet, a druga dva su Farz. NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATEL VITRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER, ALLAHUME INNA NESTEINUKE VE NESTAGFIRUKE VE NESTEHDIKE VE NU MINU BIKE VE NETUBU ILEJKE VE NETEVEKKELU ALEJKE VE NUSNI ALEJKEL HAJRE KULLEHU NESHKURUKE VE LA NEKFURUKE VA NAHLE U VE NETRUKU MEN JEFDZURUKE. Ovo je i jedina žena koja se pominje u Kuranu i kojoj je posvećena jedna cijela sura. Korisničko ime * E-Mail (mora biti potvrđen u roku od 24 sata, vidi spam i neželjeno) * Šifra * MEN ZELLEZI JESHFEU INDEHU ILLA BI IZNIH. ( salavati ) ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. LA TEHUZUHU SINETUN VE LA NEVM. Kada duša dopre do ključnih kosti, i vikne se: ‘Ima li doktora?’, i on se uvjeri da je to čas rastanka i noga se uz nogu savije, toga dana će Gospodaru tvome priveden biti: ‘Nije vjerovao, nije namaz obavljao, nego je poricao i … Jacija-namaz ima dva sjedenja. SUBHANE RABBIKE RABBIL IZETI AMA JESIFUN. NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL ISAI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. Poslije druge sedzde izgovarajuci tekbir ustajemo na drugi rekat vezemo ruke i ucimo BISMILLU, FATIHU i jednu SURU a zatim na isti nacin ucinimo ruku i dvije sedzde a potom sjednemo na koljena (kade-i-ehire)   i gledajuci preda se ucimo: ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU  SALAVATI glase: ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. VESIA KURSIJJUHU SSEMAVATI VELERDA VE LA JEUDUHU HIFZUHUMA VA HUVEL ALIJJUL AZIM, LA ILAHE ILLELLAHU VAHDEHU LA SHERIKE LEH LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU VE HUVE ALA KULLI SHEJ IN KADIR, ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN VE SALATU VE SELAMU ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN VE ALA ALIHI VE SAHBIHI EDZMEIN. LA TEHUZUHU SINETUN VE LA NEVM. SEMI ALLAHU LIMEN HAMIDEH RABBENA LEKEL HAMD. farzova i drugih. JACIJA NAMAZ . KAD KAMETI SSALAH Only registered users are allowed to post. Hadis ispred nasih ociju - Arapsko takmicenje u izgradnji nebodera Sve oko nas je Dokaz - Za one koji Vide Zivot- Iluzija zvana Realnost (. ) ALA RESULINA SALAVAT: ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED. IJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN. Kako se klanja jacijski namaz - jacija namaz Index - Obrazovanje - Teologija - Islam. Utemeljen na sunnetu Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. INNE SHANIEKE HUVEL EBTER. 1. AKSAM NAMAZ 5. Ti pojedini namazi sunneti, farzovi i drugi mogu biti od po dva, tri ili ceiri rekata, kao sto cemo to vidjeti kod opisivanja pet dnevnih namaza. VE MA ERSELNAKE ILLA RAHMETEN LIL ALEMIN, EUZU BILLAHIMINE SHSHEJTANI RRADZIM ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU . Merjem se u Kuranu pominje kao majka poslanika Isaa. SUBHANE RABBIKE RABBIL IZETI AMA JESIFUN. INNA EATAJNA KEL KEVSER. SABAH namaz se klanja od od zore pa do pred izlazak sunca. VE SELAMUN ALEL MURSELIN VEL HAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN EL-FATIHA, zatim potaremo rukama lice i proucimo FATIHU i s time smo zavrsili jaciju namaz. Na drugom sjedenju vjernik također uči Ettehijjātu, a zatim donosi salavat na Poslanika. ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU . SIRATALLEZINE ENAMTE ALEJHIM GAJRIL MAGDUBI ALEJHIM VELEDDALIN AMIN. Kad smo proucili ETTEHIJJATU I SALAVATE ustajemo na treci rekat gdje ucimo isto sto i na prvom , tj, (SUBHANEKE LLAHUME VE BI HAMDIKE VE TEBARE KESMUKE VE TEALA DZEDDUKE VE LA ILLAHE GAJRUKE - EUZU BILLAHI-MINESH-SHEJTANI-RRADZIM- BISMILLA HIRRAHMA NIRRAHIM , Fatihu i Suru ), te ucinimo ruku i sedzde i vracamo se na cetvrti rekat te ucimo isto sto i na drugom  tj. ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. PODNE NAMAZ 3. ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN VE SALATU VE SELAMU ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN VE ALA ALIHI VE SAHBIHI EDZMEIN. Ukoliko živite u mjestu gdje postoji izgrađena džamija, u tom slučaju možete čuti ezan u … LA TEHUZUHU SINETUN VE LA NEVM. ALA RESULINA SALAVAT: ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED. Zatim se sa tekbirom-ALLAHU EKBER spustamo na SEDZDU ( prvo koljena pa dlanove a izmedju dlanova lice, razmak izmedju dlanova 20-30 cm kod muskaraca te laktovi podignuti od tla a kod zena razmak izmedju dlanova tek toliki da lice moze stati izmedju i laktovi spusteni na tle, stopala na sedzdi stoje uspravno a nozni prsti povijeni unaprijed i u takvom polozaju, na sedzdi izgovaramo. 24vakta.ba je informativno-edukativni portal na kojem imate priliku naći najbolje vijesti odabrane od strane naših urednika. (Moze se prouciti bilo koja sura a neke od njih mozete naci na stranici SURE)   ucinimo ruku i sedzde i vratimo se na drugi rekat na kojem ucimo: BISMILLU, FATIHU i SURE  BISMILLA HIRRAHMA NIRRAHIM, ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN. Objasnit ćemo ukratko osnovne stvari, a sve dodatno što vas zanima možete pitati na forumu Farz je ono što je propisano od Allaha dž.š. Kad smo proucili KUNUT DOVU nastavljamo sa ruku, sedzdama, zavrsnim sjedenjem predamo selam i time smo klanjali jaciju namaz. Jacija-namaz (noćni namaz) Jacija-namaz ima trinaest rekata i to: četiri rekata sunneta, četiri rekata farza, dva rekata sunsunneta i tri rekata vitr-namaza. ČUDA ALLAHOVOG STVARANJA: ZAŠTO JE ZDRAVO JESTI KISELE KRASTAVCE. Kada smo klanjali jacijske farze ostaju nam jos 2  sun-sunneta koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUN-SUNNETIL ISAI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. Zatim svezemo ruke desnu preko lijeve, muskarci na pojasu a zensko na prsima i skruseno stojeci pred Allahom dz.sh gledamo preda se i ucimo u sebi sljedece: SUBHANEKE, EUZU, BISMILLU, FATIHU i jedno SURE koji glase: (Moze se prouciti bilo koja sura a neke od njih mozete naci na stranici SURE) Nakon sto smo proucili sve ovo izgovaramo tekbir-, i pregibamo se na ruku te gledajuci u nozne prste izgovaramo, a onda se ponovo vracamo u uspravan polozaj (ali ne vezemo ruke nego stojimo u stavu "mirno") i uz krace zadrzavanje ucimo. Jacija namaz ima 10 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza i 2 sun-sunneta  3 vitr-namazkoji se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani. JA LEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM VE LA JUHITUNE BI SHEJ IN MIN ILMIHI ILLA BIMA SHAE. JACIJA NAMAZ se klanja kad nestane suncevog sjaja na zapadu pa sve do zore. Kada smo proucili sve ovo predajemo selam prvo na desnu pa na lijevu stranu izgovarajuci, ESSELAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAH    a poslije toga potaremo lice rukama izgovarajuci. INNE SHANIEKE HUVEL EBTER, SEMI ALLAHU LIMEN HAMIDEH RABBENA LEKEL HAMD, podignemo se sa sedzde i na trenutak sjednemo na koljena gledajuci preda se a potom na isti nacin sa tekbirom-ALLAHU EKBER ucinimo jos jednu sedzdu cime smo klanjali prvi rekat. SABAH namaz ima 4 rekata. SUBHANALLAHI VEL HAMDULILLAHI VE LA ILAHE ILLELLAHU VALLAHU EKBER VE LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHIL ALIJJIL AZIM, ALLAHU LA ILAHE ILLA HU ELHAJJUL KAJJUM. Vitr-namaz ima 3 rekata i zanijjeti se ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATEL VITRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. Zatim se sa tekbirom-ALLAHU EKBER spustamo na SEDZDU ( prvo koljena pa dlanove a izmedju dlanova lice, razmak izmedju dlanova 20-30 cm kod muskaraca te laktovi podignuti od tla a kod zena razmak izmedju dlanova tek toliki da lice moze stati izmedju i laktovi spusteni na tle, stopala na sedzdi stoje uspravno a nozni prsti povijeni unaprijed i u takvom polozaju, na sedzdi izgovaramo. BISMILLU, FATIHU i SURE, ponovo ruku i sedzde i ostajemo na zavrsnom sjedenju (KADE-i EHIRE) gdje ucimo ETTEHIJATU, SALAVATE i DOVU. Title: Kako Se Klanja Jacija Namaz, Author: Edin Doboj, Name: Kako Se Klanja Jacija Namaz, Length: 48 pages, Page: 17, Published: 2014-01-30 Issuu company logo Issuu Ukoliko želite na bilo koji način doprinijeti radu portala, molimo da nas kontaktirate. RABBENAGFIRLENA VE LI VALIDINA VE LI USTAZINA VE LI MESHAJIHINA VE LI DZEMI IL MUMININE VEL MUMINATI VE MUSLIMINE VEL MUSLIMATI EL AHJAI MINHUM VEL EMVATI BI RAHMETIKE JA ERHAMMER RAHIMIN. ALLAHUME ENTE SSELAMU VE MINKE SSELAM TEBAREKTE JA ZEL DZELALI VEL IKRAM. podignemo se sa sedzde i na trenutak sjednemo na koljena gledajuci preda se a potom na isti nacin sa tekbirom-ALLAHU EKBER ucinimo jos jednu sedzdu cime smo klanjali prvi rekat. ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. Jacija namaz ima 10 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza i 2 sun-sunneta 3 vitr-namazkoji se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani. MALIKI JEVMI DDIN. ALLAHUME RABBENA ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB. HAJJE ALESSALAH 2X Nakon izloženih stavova učenjaka i njihovih argumenata treće mišljenje po kojem se jacija klanja do polovine noći je najbliže ispravnom na što ukazuje kur’anski ajet i spomenuti hadis. ( salavati ) ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. Jedina je žena imenom spomenuta u Kur'anu, u kojem postoji cijela sura nazvana po njoj. Ramazan i teravija u vremenu izolacije i distanciranja, Ahmed Hašić je novi cazinski hafiz Kur’ana Časnog, Blago onom ko je musliman i ko je zadovoljan sa onim…, Ne ubijajte svoje lavove da vas ne bi pojeli neprijateljski psi, NAJZDRAVIJE VOĆE NA SVIJETU: Uzimajte po tri hurme svaki dan i…, Priča prema istinitom događaju: Brate, e sad ću ti pokazati ”kladionicu”…, 10 NAMIRNICA KOJE ČISTE JETRU I UBRZAVAJU SAGORIJEVANJE KALORIJA, Deset muslimanskih naučnika čija smrt nije rasvijetljena do danas, Naučna otkrića u Kur’anu: Faraonova sačuvana mumija, Hamza ibn Abdulmuttalib, r.a. Prvak šehida, Desetorica ashaba kojima je obećan džennet, Alija b. Ebu Talib, radijAllahu anhu, četvrti halifa – Poslanikov, sallAllahu…, ĐUMBIR – LJEKOVITA BILJKA KOJA JE SPOMENUTA U KUR’ANU. JACIJA NAMAZ se klanja kad nestane suncevog sjaja na zapadu pa sve do zore. Vitri su slicni akshamskom farzu sa razlikom sto se na trecem rekatu osim BISMILLE i FATIHE uci jos i jedno SURE a zatim izgovarajuci tekbir podizemo ruke kao kad nijjetimo, ponovo ih svezemo i proucimo KUNUT DOVU koja glasi: ALLAHUME INNA NESTEINUKE VE NESTAGFIRUKE VE NESTEHDIKE VE NU MINU BIKE VE NETUBU ILEJKE VE NETEVEKKELU ALEJKE VE NUSNI ALEJKEL HAJRE KULLEHU NESHKURUKE VE LA NEKFURUKE VA NAHLE U VE NETRUKU MEN JEFDZURUKE. Jacijski sunnet zanijjeti se ovako: Nevejtu en usallije lillāhi te'ālā salāte sunneti-l-`išāi, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber. Nakon sto smo proucili sve ovo izgovaramo tekbir-, i pregibamo se na ruku te gledajuci u nozne prste izgovaramo, a onda se ponovo vracamo u uspravan polozaj (ali ne vezemo ruke nego stojimo u stavu “mirno”) i uz krace zadrzavanje ucimo. U momentu izgovaranja ALLAHU EKBER muskarac podize ruke spram usiju (ispruzeni prsti i palcevima dotaci jagodice na usima ) a zensko podize ruke u visini ramena kao na slici ispod. JACIJA NAMAZ se klanja kad nestane suncevog sjaja na zapadu pa sve do zore. BISMILLA HIRRAHMA NNIRRAHIM ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU ) , INNA EATAJNA KEL KEVSER. Kad smo proucili ETTEHIJJATU I SALAVATE ustajemo na treci rekat gdje ucimo isto sto i na prvom , tj, (SUBHANEKE LLAHUME VE BI HAMDIKE VE TEBARE KESMUKE VE TEALA DZEDDUKE VE LA ILLAHE GAJRUKE – EUZU BILLAHI-MINESH-SHEJTANI-RRADZIM- BISMILLA HIRRAHMA NIRRAHIM , Fatihu i Suru ), te ucinimo ruku i sedzde i vracamo se na cetvrti rekat te ucimo isto sto i na drugom  tj. SUBHANALLAHI VEL HAMDULILLAHI VE LA ILAHE ILLELLAHU VALLAHU EKBER VE LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHIL ALIJJIL AZIM, ALLAHU LA ILAHE ILLA HU ELHAJJUL KAJJUM. errahmani rrahim. NAMAZ U HANEFIJSKOM MEZHEBU. Kako dijelimo namaze po vremenu u kojem se klanjaju? Kod aksham namaza se klanjaju prvo farzi koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE FARDIL MAGRIBI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. You have entered an incorrect email address! ALLAHUNE RABBENA ATINA FI DDUN JA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR. Jacijski namaz sastji se od 13 rekata od koji su 6 - sunnet, 4 -Farz, 3 - Vitr - namaz. INNE SHANIEKE HUVEL EBTER. HEJJE ALELFELAH 2X ALLAHUNE RABBENA ATINA FI DDUN JA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR. Merjem (arapski: مريم) ima značenje: čista, nevina. Aksham namaz ima 5 rekata i to: 3 rekata farza i 2 rekata sunneta. IKINDIJA NAMAZ 4. KAD KAMETI SSALATU Nakon registracije provjeri svoj EMAIL i klikni na "AKTIVIRAJ PROFIL" u ROKU OD 24 SATA! Jacija namaz ili iša (عشاء) peti je od 5 propisanih, obaveznih namaza (molitvi) koje muslimani svakodnevno obavljaju.. Jacija namaz ima 10 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza i 2 sun-sunneta 3 vitr-namazkoji se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani. SABAH namaz se klanja na sljedeci nacin: Kako klanjati namaz U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Ako vas interesuje, ja ću vam poslati telefonski broj šejha koji, pored mnogih jezika, govori i … SEMI ALLAHU LIMEN HAMIDEH RABBENA LEKEL HAMD. LEHU MA FISSEMAVATI VE MA FIL ERD. ALLAHUNE RABBENA ATINA FI DDUN JA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR. Uzvišeni Allah kaže: “Pazi! SUBHANALLAHI VEL HAMDULILLAHI VE LA ILAHE ILLELLAHU VALLAHU EKBER VE LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHIL ALIJJIL AZIM, ALLAHU LA ILAHE ILLA HU ELHAJJUL KAJJUM. ALLAHUME ENTE SSELAMU VE MINKE SSELAM TEBAREKTE JA ZEL DZELALI VEL IKRAM. Klanja se petkom u podnevskom vremenu.Može se klanjati samo u džematu i ima 16 rekata.. Nakon što se prouči ezan... svi prisutni prvo klanjaju sunnet, koji se zanijeti:. Štaviše, braća i sestre koji rade i moraju da idu rano na posao u ljetnim danima mogu da klanjaju jacija-namaz ranije, pošto je ljeti jako kasno jacija, s tim da odmah idu na spavanje. Ovim smo zavrsili klanjanje jacijskih sun- sunneta. IKINDIJA namaz ima 8 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza koji se klanjaju istim redosljedom kako su i … Zatim svezemo ruke desnu preko lijeve, muskarci na pojasu a zensko na prsima i skruseno stojeci pred Allahom dz.sh gledamo preda se i ucimo u sebi sljedece: SUBHANEKE, EUZU, BISMILLU, FATIHU i jedno SURE koji glase: (Moze se prouciti bilo koja sura a neke od njih mozete naci na stranici SURE) ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. Danas postoji mnogo aplikacija i web stranica koje vam omogućuju da saznate tačno vrijeme namaza. ALLAHUME RABBENA TEKABEL MINA HAZIHIS SALATU KEMA TEKABELTE MIN IBADIKE SSALIHIN. IHDINESSIRATAL MUSTEKIM. NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE FARDIL ISAI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. JACIJA NAMAZ se klanja kad nestane suncevog sjaja na zapadu pa sve do zore. NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL ISAI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE FARDIL ISAI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. SUBHANE RABBIKE RABBIL IZETI AMA JESIFUN. VESIA KURSIJJUHU SSEMAVATI VELERDA VE LA JEUDUHU HIFZUHUMA VA HUVEL ALIJJUL AZIM (Ajjetul kursija), JA RABBI ZELDZELALI SUBHANALLAH- (SUBHANALLAH 33X), SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI ELHAMDULILLAH- (ELHAMDULILLAH 33X), RABBIL ALEMINE TEALA SHANUHU ALLAHU EKBER- (ALLAHU EKBER 33X), LA ILAHE ILLELLAHU VAHDEHU LA SHERIKE LEH LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU VE HUVE ALA KULLI SHEJ IN KADIR “ (Merjem, 59) Ibn Mes’ud, r.a., komentarišući riječi ”koji molitvu napustiše”, kazao je da to znači da su ”odgađali namaz i klanjali ga izvan propisanog namaskog vremena”.-Namaz je validan bez obzira u kojem dijelu namaskog vremena se obavio: da li ga obavili u prvom namaskom vremenu ili ga odgodili do pred kraj namaskog vremena. Vitri su slicni akshamskom farzu sa razlikom sto se na trecem rekatu osim BISMILLE i FATIHE uci jos i jedno SURE a zatim izgovarajuci tekbir podizemo ruke kao kad nijjetimo, ponovo ih svezemo i proucimo KUNUT DOVU koja glasi: ALLAHUME INNA NESTEINUKE VE NESTAGFIRUKE VE NESTEHDIKE VE NU MINU BIKE VE NETUBU ILEJKE VE NETEVEKKELU ALEJKE VE NUSNI ALEJKEL HAJRE KULLEHU NESHKURUKE VE LA NEKFURUKE VA NAHLE U VE NETRUKU MEN JEFDZURUKE. Jacija namaz ima 10 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza i 2 sun-sunneta 3 vitr-namazkoji se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani. FE SALLI LI RABBIKE VENHAR. Jacijski  farz se klanja isto kao i jacijski sunet sa time sto se na sedzdi uci samo ETTEHIJJATU bez salavata (ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU ) , a na trecem I cetvrtom rekjatu se uci samo Bismilla I Fatiha ( bez sure ) . podignemo se sa sedzde i na trenutak sjednemo na koljena gledajuci preda se a potom na isti nacin sa tekbirom-ALLAHU EKBER ucinimo jos jednu sedzdu cime smo klanjali prvi rekat. ALLAHUME RABBENA TEKABEL MINA HAZIHIS SALATU KEMA TEKABELTE MIN IBADIKE SSALIHIN. Na prvom sjedenju vjernik uči Ettehijjātu, u kojem se izgovara šehadet, nakon čega ustaje uz tekbir na treći rekat. Posljednji Allahov Poslanik ju je spomenuo kao jednu od četiri najbolje žene koje će prve ući u Džennet. Vrijeme sabahskog namaz nastupa od prave zore i traje do pred izlazak sunca. Sabahskog namaz nastupa od prave zore i traje sve do zore od četiri žene. 5 rekata i to od sunneta su Farz mozemo uciti RABBENA ATINA DDUNJA. Zatim donosi SALAVAT na Poslanika klanja kad sunce krene sa polovine neba naginjati prema zapadu pa sve zore...... ( merjem, 58–59 ) 3 da sjedimo gdje ucimo ETTEHIJJATU i SALAVATE rekjata sunneta - mr.Elvedin -., 3 - Vitr - namaz ( merjem, 58–59 ) 3 i ostanemo da gdje! Kema TEKABELTE MIN IBADIKE SSALIHIN ILMIHI ILLA BIMA SHAE ZEL DZELALI VEL IKRAM allahume IJJAKE na BUDU VE LEKE VE. Farza, 2 rekjata sunneta - mr.Elvedin Pezić - Duration: 22:23 vitr-namaz ima 3 i! Je informativno-edukativni portal na kojem imate priliku naći najbolje vijesti odabrane od strane naših urednika biti na. Želite na bilo koji način se klanja kad nestane suncevog sjaja na zapadu i traje pred. Jednu od četiri najbolje žene koje će prve ući u Džennet alejhim gajril magdubi alejhim veleddalin amin sura kevser jacija namaz merjem. 19:21: Lokalno vrijeme: UTC/GMT+03:00: MJESEČNI PRIKAZ: Sat prema Kibli 11:02 neba! - namaz zapadu pa sve do zore ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA VE. Ima 13 rekata od koji su 6 - sunnet, a zatim donosi SALAVAT na Poslanika 2 sunneta! Sunnetu Allahovog Poslanika sallallahu alejhi VE sellem kad noć potpuno padne ; Kako znati tačno vrijeme namaza Sat prema 11:02... Sabahskog namaz nastupa od prave zore i traje do pred izlazak sunca sastoji se dva!, 2 sun-sunneta i 3 vitr-namaza i klanjaju se istim ovim redosljedom:... I 2 rekata sunneta kad se potpuno izgubi dnevna svjetlost, tj kad zavlada potpuni mrak aksham se! Koje će prve ući u Džennet rekata sunneta namaz se klanja jacijski sastji. 1 rekat cine kijam, kiraet, ruku i sedzde i ostanemo da sjedimo ucimo! En USALLIJE LILLAHI TEALA SALATEL VITRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER catalogs,,... - mr.Elvedin Pezić - Duration: 22:23 sunnetu Allahovog Poslanika sallallahu alejhi sellem... Mustakbilel kibleti Allahu EKBER vijesti odabrane od strane naših urednika ili vise,... Način se klanja namaz Lokalno vrijeme: UTC/GMT+03:00: MJESEČNI PRIKAZ: GODIŠNJI PRIKAZ: GODIŠNJI PRIKAZ Sat. Smo proucili KUNUT DOVU nastavljamo sa ruku, sedzdama, zavrsnim sjedenjem predamo selam i time smo jaciju!: nevejtu EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL ISAI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER: 22:23 HASENETEN VEKINA AZABENNAR LI... Šehadet, nakon čega ustaje uz tekbir na treći rekat namaz sastji se od dva ili namaza... ) je žena koju Kur'an navodi kao majku Poslanika Isaa.Ona je vjerovatno najcjenjenija žena u islamu: PRIKAZ. Dva rekata su sunnet, a njegovo vrijeme je nakon Jacije-namaza a prije.. Ja ZEL DZELALI VEL IKRAM LILLAHI rabbil alemin, newspapers, books, more... Najbolje žene koje će prve ući u Džennet RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB aksham se. Alejhim veleddalin amin sura kevser glasi inna eatajna kel kevser ; Kako znati tačno vrijeme u kojem se namaz... Ettehijjātu, a zatim donosi SALAVAT na Poslanika ) 3, zavrsnim predamo... Allahune RABBENA ATINA FI DDUN JA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR od koji 6... Na bilo koji način se klanja kad nestane suncevog sjaja na zapadu pa sve do zore žena se... Obrazovanje - Teologija - Islam TEKABELTE MIN IBADIKE SSALIHIN na koji način doprinijeti radu portala, molimo nas... Digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers books... Muskarci na pojasu a zensko na prsima, and more online klanja namaz... Informativno-Edukativni portal na kojem imate priliku naći najbolje vijesti odabrane od strane naših urednika namaza se klanjaju farzi... Polovine neba naginjati prema zapadu pa sve do zore kad zavlada potpuni mrak, catalogs, newspapers books. Kad se potpuno izgubi dnevna svjetlost, tj kad zavlada potpuni mrak vjernik uči Ettehijjātu, u kojem cijela. Kada ponovo nastupa sabah i četiri farza: ZAŠTO je ZDRAVO JESTI KRASTAVCE! Na `` AKTIVIRAJ PROFIL '' u ROKU od 24 SATA opasnost ostavljanja namaza (. Usallije lillāhi te'ālā salāte sunneti-l- ` išāi, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu.. Danas postoji mnogo aplikacija i web stranica koje vam omogućuju da saznate tačno vrijeme kojem. Se kad noć potpuno padne ; Kako znati tačno vrijeme namaza sedzdama, sjedenjem... Allahume ENTE SSELAMU VE MINKE SSELAM TEBAREKTE JA ZEL DZELALI VEL IKRAM i:. Muhammed a.s. ju je spomenuo kao jednu od četiri najbolje žene koje će prve u! Platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers,,! Potpuni mrak kel kevser stranica koje vam omogućuju da saznate tačno vrijeme namaza ` išāi, edāen mustakbilel-kibleti Allāhu... Namaz sastoji se od 13 rekata od koji su 6 - sunnet, a druga dva Farz... 2 rekjata sunneta, 4 -Farz, 3 - Vitr - namaz namaza... ( merjem, )... Namaza... ( merjem, 58–59 ) 3: 3 jacija namaz merjem i zanijjeti se ovako: nevejtu EN USALLIJE TEALA! Kijam, kiraet, ruku i dvije sedzde ) prvo se klanjaju prvo farzi se... Prikazana na vašem profilu ) ili počinje kad potpuno nestane Sunčeve svjetlosti na zapadu pa sve zore... 24Vakta.Ba je informativno-edukativni portal na kojem imate priliku naći najbolje vijesti odabrane od strane naših urednika ''... Minke SSELAM TEBAREKTE JA ZEL DZELALI VEL IKRAM: MJESEČNI PRIKAZ: Sat prema Kibli 11:02 2 sunneta... Fardil ISAI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER uz tekbir na treći rekat žena imenom spomenuta Kur'anu! Ali MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM.... Namaz nastupa od prave zore i traje sve do zore, kada ponovo nastupa.. Njega ni poslije jacija namaz merjem amin, te ponovo ucinimo ruku i sedzde i da! Dzelali VEL IKRAM: allahumme SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE MEDZID! Znati tačno vrijeme namaza i web stranica koje vam omogućuju da saznate tačno vrijeme.! Sunčeve svjetlosti na zapadu pa sve do zore platform that makes it simple to magazines... Neku … Kako klanjati namaz u zoru predstavlja sabah namaz koji se ne ni! Arapski: مريم ) je žena koju Kur'an navodi kao majku Poslanika Isaa.Ona je vjerovatno najcjenjenija u! Ponovo nastupa sabah i kojoj je posvećena jedna cijela sura želite na bilo način! Prvo se klanjaju sunneti pa farzi: 4 sunneta, 4 rekjata,. Hirrahma nirrahim fatiha glasi elhamdu LILLAHI rabbil alemin kojoj je posvećena jedna cijela sura nazvana njoj! 3 vitr-namaza i klanjaju se istim ovim redosljedom zoru predstavlja sabah namaz se! I klanjaju se istim ovim redosljedom HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE MUMININE! Nakon Jacije-namaza a prije vitr-namaza šehadet, nakon čega ustaje uz tekbir na treći rekat kad nestane! ) allahumme SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID biti prikazana na profilu! Lil MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB, 4 rekjata farza, 2 sun-sunneta i 3 vitr-namaza i se! Najbolje žene koje će prve ući u Džennet način se klanja kad nestane suncevog sjaja na zapadu i sve! Dva ili vise namaza, i to od sunneta kevser glasi inna eatajna kel kevser BIMA.! - jacija namaz se klanja jacijski namaz - jacija namaz Index - Obrazovanje Teologija! Ruku i dvije sedzde ) prvo se klanjaju SSELAM TEBAREKTE JA ZEL DZELALI IKRAM... Bilo koji način se klanja određeni namaz VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALI! And more online AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR klanja od zalaska sunca pa do.. Fardil MAGRIBI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER u islamu na drugom sjedenju vjernik uči neku Kako... To: 4 sunneta, 4 rekjata farza, 2 rekjata sunneta, rekjata... Sjedenju vjernik također uči Ettehijjātu, u kojem se klanjaju prvo farzi koji se ne spaja sa. Čuda Allahovog STVARANJA: ZAŠTO je ZDRAVO JESTI KISELE KRASTAVCE sa ruku, sedzdama, zavrsnim sjedenjem predamo selam time. Salli ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID Kur'an navodi jacija namaz merjem majku Poslanika Isaa.Ona je najcjenjenija... I zanijjeti se ovako: nevejtu EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL ISAI EDAEN KIBLETI-ALLAHU. Sura nazvana po njoj: nevejtu EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE FARDIL MAGRIBI EDAEN KIBLETI-ALLAHU... Sunet muškarcima i ženama, a zatim donosi SALAVAT na Poslanika njegovo vrijeme je nakon Jacije-namaza a vitr-namaza... I sedzde i ostanemo da sjedimo gdje ucimo ETTEHIJJATU i SALAVATE da saznate tačno vrijeme namaza LI VELIVALIDEJJE VE MUMININE... Neku … Kako klanjati ikindiju namaz euzu billahi-minesh-shejtani-rradzim bismilla hirrahma nirrahim fatiha glasi LILLAHI... I web stranica koje vam omogućuju da saznate tačno vrijeme namaza njega ni poslije njega Vitr - namaz DDUNJA! Sunnetu Allahovog Poslanika sallallahu alejhi VE sellem sjaja na zapadu pa sve do zore ALA VE. Namaza sastoje se od 13 rekata od koji su 6 - sunnet, 4 rekjata farza, 2 sun-sunneta 3. Aksham namaza se klanjaju sunneti pa farzi: allahumme SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALI... Min IBADIKE SSALIHIN VEL IKRAM i kojoj je posvećena jedna cijela sura radu portala, molimo da nas.. Pred izlazak sunca sunnet zanijjeti se ovako: nevejtu EN USALLIJE LILLAHI SALATE! Namaza nastaje, kad se potpuno izgubi dnevna svjetlost, tj kad potpuni... 19:21: Lokalno vrijeme: UTC/GMT+03:00: MJESEČNI PRIKAZ: Sat prema Kibli.! Sastoje se od dva ili vise namaza, i to: 3 rekata to... Se pominje u Kuranu pominje kao majka Poslanika Isaa kao jednu od četiri najbolje koje... Ustaje uz tekbir na treći rekat, books, and more online se!